polski | english | logowanie
Array|Array|Array|Array|Array|Array

Czasopismo objęte rejestracją w lndex Medicus/MEDLINE/PubMed, Excerpta Medica/EMBASE, lndex Copernicus, SCOPUS, DOAJ, EBSCO, PBL lndexed in lndex Medicus/MEDLINE/PubMed, Excerpta Medica/EMBASE, lndex Copernicus, SCOPUS, DOAJ, EBSCO, PBL

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja drukowana. Artykuły są również dostępne online na stronie www.pediatricendocrinology.pl
The original (reference) version of the journal is printed. All the materials are also available on the website www.pediatricendocrinology.pl

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 8 pkt.
Polish Ministry of Science and Higher Education – 8 points
Punktacja lndex Copernicus – 5,62 pkt. | lndex Copernicus – 5,62 points

Za prenumeratę czasopisma przysługuje 5 punktów edukacyjnych.
Journal subscribers receive 5 educational points.

Drukowane na papierze bezchlorowym | Printed on acid-free paper

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane