polski | english | logowanie
Array|Array|Array|Array|Array|Array

Redaktorzy Naczelni
dr hab. Ewa Barg
ebarg@dilnet.wroc.pl
prof. Barbara Głowińska-Olszewska
barbara.glowinska-olszewska@umb.edu.pl

Honorowy  Redaktor Naczelnyi
prof. Renata Wąsikowa
renata.wasik@umed.wroc.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
prof. Przemysława Jarosz-Chobot
prof. Anna Noczyńska

Sekretarz Redakcji
dr Jolanta Bieniasz
e-mail: redakcja@pediatricendocrinology.pl

Redaktorzy tematyczni
dr hab. Maria Kalina – endokrynologia
prof. Ewa Otto-Buczkowska – diabetologia
prof. Piotr Fichna – choroby metaboliczne

Redaktor statystyczny
Tomasz Słomka

Redaktorzy językowi
Danuta Słowikowska – język polski
Cezary Romanowski – język angielski

Skład i łamanie
Hanna Fijołek


Komitet Naukowy

Przewodniczący
prof. Wojciech Młynarski (Łódź, Poland)

Członkowie
prof. Timothy G. Barrett (Birmingham, United Kingdom), prof. Artur Bossowski (Białystok, Poland), prof. Stuart J. Brink (Waltham, USA), prof. Gerbrand Jan Bruining (Rotterdam, Netherlands), prof. Thomas Danne (Hannover, Germany), prof. Péter Ferenc (Budapest, Hungary), prof. Piotr Fichna (Poznań, Poland), prof. Markolf Hanefeld (Dresden, Germany), prof. Jorma Ilonen (Oulu, Finland), prof. Mikael Knip (Helsinki, Finland), prof. Ciril Kržišnik (Ljubljana, Slovenia), prof. Andrzej Lewiński (Łódź, Poland), prof. Artur Mazur (Rzeszów, Poland), prof. Małgorzata Myśliwiec (Gdańsk, Poland), prof. Marek Niedziela (Poznań, Poland), prof. Ewa Otto-Buczkowska (Katowice, Poland), dr hab. Elżbieta Petriczko (Szczecin, Poland), prof. Marian Rewers (Denver, USA), prof. Martin O. Savage (London, United Kingdom). prof. Jerzy Starzyk (Kraków, Poland), dr hab. Agnieszka Szadkowska (Łódź, Poland), dr hab.  Mieczysław Szalecki (Warszawa, Poland), prof. Leszek Szewczyk (Lublin, Poland), , prof. Mieczysław Walczak (Szczecin, Poland), prof. Leonard Wartofsky (Washington, USA), prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz (Poznań, Poland)

Honorowy Komitet Naukowy
prof. Jerzy Bodalski (Łódź, Poland), prof. Hanna Dziatkowiak (Kraków, Poland), prof. Bogusław Pawlaczyk (Poznań, Poland), prof. Elżbieta Piontek (Warszawa, Poland), prof. Ewa Pronicka (Warszawa, Poland), prof. Maria Rybakowa (Kraków, Poland), prof. Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska (Warszawa, Poland), dr Alicja Symonides-Ławecka (Warszawa, Poland), prof. Mirosława Urban (Białystok, Poland)

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane