polski | english | logowanie
Array|Array|Array|Array|Array|Array

2018; 24, 2: 51-110

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Szanowni Czytelnicy,

Z przyjemnością prezentujemy kolejny, drugi w 2018, numer czasopisma Pediatric Enodcrinology, Diabetology and Metabolism a w nim wiele interesujących artykułów. Pragniemy pokreślić, że nasze czasopismo jest zauważalne na świecie. W aktualnym numerze dwie prace pochodzą z ośrodków zagranicznych, z czego bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że utrzymamy międzynarodowy zasięg zainteresowań zarówno Czytelników jak i Autorów przyszłych prac.
Wybór optymalnego schematu nawadniania w leczenie kwasicy ketonowej w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci pozostaje ciągle trudnym problemem klinicznym. W pracy pochodzącej z Flushing Hospital Medical Center, New York, Autorzy ocenili wpływ leczenia 3% i 0,9% roztworem soli fizjologicznej na stan kliniczny oraz zmiany stężenia sodu, mleczanu i pH krwi, czasu korekty hiperglikemii oraz leczenia kwasicy i występowania obrzęku mózgu u dzieci.
Koledzy z Ośrodka Szczecińskiego zbadali wydolność fizyczną oraz częstość występowania i stopnień nasilenia nadmiernej masy ciała, wartości ciśnienia tętniczego wśród 8 i 9-letnich dzieci uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych. Praca realizowana była w ramach programu badań profilaktycznych: „Odważna ósemka” – Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8–9 lat zasługuje na naszą uwagę.
W pracy pochodzącej z ośrodka Olsztyńskiego oceniono nawyki żywieniowe dzieci z klas sportowych. Autorzy podkreślają konieczność stałej edukacji żywieniowej dzieci.
W pracy Zespołu z Krakowa zwrócono uwagę, iż u pacjentów po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych może dojść do rozwoju zespołu metabolicznego bez otyłości definiowanej, a badanie składu ciała metodą bioimpedancji może być użyteczną metodą badania przesiewowego pod kątem nieprawidłowości tkanki tłuszczowej u tych pacjentów.
W pracach poglądowych przedstawiono związki endokrynnie czynne w środowisku jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia dzieci oraz wpływ polimorfizmów genu VDR na zmiany metaboliczne.
Autorzy z Indii przedstawili ciekawą propozycję zastosowania doustnego prednizolonu w leczeniu przewlekłej hiperkalcemii po przełomie hiperkalcemicznym w zespole Williamsa-Beurena.
Zachęcamy do lektury.
Zapraszamy do współpracy i nadsyłania kolejnych prac.

prof. dr hab. Renata Wąsikowa
Redaktor Honorowy

dr hab. Ewa Barg, prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska
Redaktorzy Naczelni
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism

Praca oryginalna

Początkowa terapia płynowa cukrzycowej kwasicy ketonowej u dzieci – porównanie nawodnienia hypertonicznym i izotonicznym roztworem soli fizjologicznej

Obeid Shafi, Virendra Kumar

czytaj więcej   czytaj PDF

Ocena wydolności fizycznej 8- i 9-letnich dzieci miasta Szczecin objętych programem przeciwdziałania nadwadze i otyłości – badanie pilotażowe

*Joanna Ratajczak, *Dominika Raducha, Anita Horodnicka-Józwa, Agnieszka Kilian, Marta Demiaszkiewicz, Klaudia Bartoszewicz, Tomasz Jackowski, Justyna Szmit-Domagalska, Agnieszka Biczysko-Mokosa, Katarzyna Marcinkiewicz, 2Teresa Adamczyk, 2Irmina Gapińska, 2Mieczysław Walczak, 2Elżbieta Petriczko, Teresa Adamczyk, Irmina Gapińska, Mieczysław Walczak, Elżbieta Petriczko

czytaj więcej   czytaj PDF

Nawyki żywieniowe 11 – 12-letnich uczniów sportowych klas pływackich na tle nietrenujących rówieśników – badanie pilotażowe

Grzegorz Bielec, Anna Goździejewska

czytaj więcej   czytaj PDF

Pomiary tkanki tłuszczowej z zastosowaniem bioimpedancji elektrycznej u dzieci leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych

Wojciech Strojny, Dorota Drożdż, Kinga Klus-Kwiecińska, Danuta Pietrys, Walentyna Balwierz, Szymon Skoczeń

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca poglądowa

Związki endokrynnie czynne w środowisku – jako zagrożenie dla zdrowia dzieci

Monika Beszterda, Rafał Frański

czytaj więcej   czytaj PDF

Wpływ polimorfizmów genu VDR na otyłość, zmiany metaboliczne, zaburzenia masy kostnej i procesy nowotworowe

Anna Wysoczańska-Klaczyńska, Aleksandra Ślęzak, Marta Hetman, Ewa Barg

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca kazuistyczna

Doustny prednizolon w leczeniu przewlekłej hiperkalcemii po przełomie hiperkalcemicznym w zespole Williamsa-Beurena

Tandra Harish Varma, Dangudubiyyam Sri Krishna Sahitya, , Santosh Dusad,, Ashish Agarwal, Devi Dayal

czytaj więcej   czytaj PDF

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1) – budowa i rola w organizm ...

Grzyby drożdżopodobne w układzie pokarmowym u dzieci i młodzieży cho ...

Polimorfizmy w promotorze P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzra ...

Insulinooporność u dzieci ...

Zastosowanie metabolomiki w medycynie – wybrane przykłady dotyczące ...

Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego

2018; 24, 2: 51-110
2018; 24, 1: 1-50
2017; 23, 4: 169-222
2017; 23, 3: 117-168
2017; 23, 2: 59-116
2017; 23, 1: 1-58
2016; 22, 4: 133-180
2016; 22, 3: 81-132
2016; 22, 2: 43-79
2016; 22, 1: 1-42
2015; 21, 4: 149-191
2015; 21, 3: 97-148
2015; 21, 2: 51-96
2015; 21, 1: 1-50
2014; 20, 4: 131-182
2014; 20, 3: 83-130
2014; 20, 2: 35-82