polski | english | logowanie
Array|Array|Array|Array|Array|Array

2016; 22, 2: 43-79

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Mili Czytelnicy

Otrzymują Państwo obecnie kolejny, drugi w tym roku numer naszego czasopisma.

Autorzy z Łodzi oceniali zależność pomiędzy stężeniami hemoglobiny glikowanej a hemoglobiną płodową u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Konieczność prowadzenia badań genetycznych u krewnych pacjentów z cukrzycą monogenową wykazali koledzy z Katowic i Łodzi. Stwierdzili oni, że wiedza na temat statusu genetycznego może pozwolić chorym członkom rodziny na zweryfikowanie rozpoznania, bezobjawowych nosicieli mutacji umożliwi objąć wczesną obserwacją kliniczną, co więcej daje szansę na prowadzenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zgodnego z aktualnym stanem wiedzy. Remisja u pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu1 budzi zawsze wielkie zainteresowanie. Autorzy z Katowic przeanalizowali różnorodne czynniki kliniczne oraz metaboliczne, określając ich potencjalny wpływ na częstość występowania remisji oraz czas jej trwania. Rolę białka sirtuiny 1 odpowiadającego za apoptozę, różnicowanie, starzenie komórek, wpływającego na regulację gospodarki węglowodanowej i lipidowej, opisał zespół z Wrocławia. Zmniejszenie ekspresji genu SIRT1 predysponuje do rozwoju zespołu metabolicznego, coraz częściej występującego. Wydaje się zatem, że komponenty wpływające na aktywację ekspresji genu SIRT1 lub cząsteczki o biologicznych właściwościach sirtuiny 1 stwarzają nadzieję na terapię metaboliczną cukrzycy typu 2, otyłości, nadciśnienia, dyslipidemii. Zespół z Łodzi przedstawił pacjenta, u którego współwystępuje alkaptonuria i cukrzyca typu 1 w skojarzeniu z wieloma innymi chorobami autoimmunologicznymi. Autorzy wykazali na podstawie badań genetycznych – sekwencjonowania nowej generacji, że alkaptonuria i T1DM wystąpiły niezależnie od siebie. Autorzy z Wrocławia przedstawili ponad 6-letnią obserwację pacjentki, u której w wieku 2 lat rozpoznano chorobę Gravesa współistniejąca ze zmianami atopowymi skóry i alergią pokarmową, a pierwszymi objawami nadczynności tarczycy była przyśpieszona akcja serca i podwyższona temperatura ciała.

Gorąco dziękujemy Autorom za przysyłane prace, Recenzentom za trud i zaangażowanie włożone w ocenę manuskryptów. Zapraszamy do dalszej współpracy.

W imieniu redakcji
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Prof. dr hab. Renata Wąsikowa
Redaktor Naczelny
Dr hab. Ewa Barg
Sekretarz

Praca oryginalna

Wpływ hemoglobiny płodowej na stężenie hemoglobiny glikowanej w populacji dzieci z cukrzycą typu 1

Anna Iza Baranowska-Jaźwiecka, Beata Mianowska, Wojciech Fendler, Agnieszka Pomykała, Wojciech Młynarski

czytaj więcej   czytaj PDF

Rola poradnictwa genetycznego w cukrzycy monogenowej GCK MODY

Eliza Skała-Zamorowska, Grażyna Deja, Maciej Borowiec, Wojciech Fendler, Beata Małachowska, Halla Kamińska, Wojciech Młynarski, Przemysława Jarosz-Chobot

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca poglądowa

Wpływ ekspresji genu SIRT1 na rozwój i terapię zespołu metabolicznego u pacjentów onkologicznych

Joanna Wawryka, Ewa Barg

czytaj więcej   czytaj PDF

Faza miesiąca miodowego – co wiemy o czynnikach, które mogą modulować okres remisji w cukrzycy typu 1

Magdalena Sokołowska, Agata Chobot, Przemysława Jarosz-Chobot

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca kazuistyczna

Alkaptonuria u chłopca z cukrzycą typu 1, bielactwem, autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy i niedoborem immunoglobuliny A

Anna Hogendorf, Iwona Pietrzak, Karolina Antosik, Maciej Borowiec, Wojciech Młynarski

czytaj więcej   czytaj PDF

Choroba Gravesa u 2,5 letniej pacjentki 6-letnia obserwacja

Olimpia Jonak, Joanna Połubok, Ewa Barg

czytaj więcej   czytaj PDF

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1) – budowa i rola w organizm ...

Grzyby drożdżopodobne w układzie pokarmowym u dzieci i młodzieży cho ...

Polimorfizmy w promotorze P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzra ...

Insulinooporność u dzieci ...

Zastosowanie metabolomiki w medycynie – wybrane przykłady dotyczące ...

Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego

2018; 24, 2: 51-110
2018; 24, 1: 1-50
2017; 23, 4: 169-222
2017; 23, 3: 117-168
2017; 23, 2: 59-116
2017; 23, 1: 1-58
2016; 22, 4: 133-180
2016; 22, 3: 81-132
2016; 22, 2: 43-79
2016; 22, 1: 1-42
2015; 21, 4: 149-191
2015; 21, 3: 97-148
2015; 21, 2: 51-96
2015; 21, 1: 1-50
2014; 20, 4: 131-182
2014; 20, 3: 83-130
2014; 20, 2: 35-82