polski | english | logowanie
Array|Array|Array|Array|Array|Array

2015; 21, 3: 97-148

Miłe Koleżanki, Mili Koledzy,
Drodzy Czytelnicy


Jest nam niezmiernie miło Państwu przekazać kolejny numer naszego czasopisma. Zawiera ciekawe, dotyczące „palących”, aktualnych problemów prace, w tym dwa doniesienia, które otrzymały, co zdarzyło się po raz pierwszy, rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD).
Autorzy przedstawili zalecenia PTEiDD dotyczące zasad postępowania w badanach przesiewowych w specjalnych kategoriach noworodków narażonych na wrodzoną niedoczynność tarczycy oraz leczenia i monitorowania wrodzonej niedoczynności tarczycy.
W pracy, pochodzącej z ośrodka łódzkiego, Autorzy wykazali podwyższone stężenie p/ciał przeciw grelinie i leptynie u dzieci z idiopatycznym niedoborem wzrostu i niedoborem masy ciała, co może potwierdzać teorię molekularnego podobieństwa w powstawaniu tych zaburzeń. Koledzy z Warszawy podjęli się opracowania dla noworodków norm długości względem masy ciała i skonfrontowania uzyskanych wyników z normami WHO MGRS zalecanymi przez WHO.
Ciekawe są również prace poświęcone Zespołowi Silver-Russela w aspekcie diagnostyki i zasad postępowania leczniczego oraz zaburzeniom stomatologicznym w Zespole Turnera.
Zapraszamy do lektury.


Prof. dr hab. Renata Wąsikowa
Redaktor Naczelny
Dr hab. Ewa Barg
Sekretarz Redakcji

Praca oryginalna

Ocena stężenia greliny, leptyny, oreksyny A i alfa-MSH w surowicy oraz poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko wymienionym peptydom w odniesieniu do zakażenia Helicobacter pylori i zasiedlenia Candida albicans u dzieci z niedoborem wzrostu

Renata Stawerska, Elżbieta Czkwianianc, Agnieszka Matusiak, Joanna Smyczyńska, Maciej Hilczer, Magdalena Chmiela, Andrzej Lewiński

czytaj więcej   czytaj PDF

Urodzeniowa masa i długość ciała noworodków warszawskich

Katarzyna Milde, Andrzej Wiśniewski, Ewa Gyrczuk, Paweł Tomaszewski, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Romuald Stupnicki

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca poglądowa

Badania przesiewowe w specjalnych kategoriach noworodków narażonych na wrodzoną niedoczynność tarczycy – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Iwona Beń-Skowronek, Anna Kucharska, Maciej Hilczer, Mariusz Ołtarzewski, Mieczysław Szalecki, Mieczysław Walczak, Teresa Jackowska, Andrzej Lewiński, Artur Bossowski

czytaj więcej   czytaj PDF

Leczenie i monitorowanie terapii wrodzonej niedoczynności tarczycy – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Anna M. Kucharska, Iwona Beń-Skowronek, Mieczysław Walczak, Elżbieta Petriczko, Teresa Jackowska, Andrzej Lewiński, Artur Bossowski

czytaj więcej   czytaj PDF

Zespół Silvera-Rusella. Część II

Maria A. Kalina, Anna Tańska, Anna Marczak-Hałupka, Krystyna H. Chrzanowska

czytaj więcej   czytaj PDF

Zaburzenia stomatologiczno-ortodontyczne u pacjentek z zespołem Turnera

Marzena Borkowska, Aneta Gawlik, Magdalena Hankus, Ewa Małecka-Tendera

czytaj więcej   czytaj PDF

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1) – budowa i rola w organizm ...

Grzyby drożdżopodobne w układzie pokarmowym u dzieci i młodzieży cho ...

Polimorfizmy w promotorze P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzra ...

Insulinooporność u dzieci ...

Zastosowanie metabolomiki w medycynie – wybrane przykłady dotyczące ...

Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego

2018; 24, 2: 51-110
2018; 24, 1: 1-50
2017; 23, 4: 169-222
2017; 23, 3: 117-168
2017; 23, 2: 59-116
2017; 23, 1: 1-58
2016; 22, 4: 133-180
2016; 22, 3: 81-132
2016; 22, 2: 43-79
2016; 22, 1: 1-42
2015; 21, 4: 149-191
2015; 21, 3: 97-148
2015; 21, 2: 51-96
2015; 21, 1: 1-50
2014; 20, 4: 131-182
2014; 20, 3: 83-130
2014; 20, 2: 35-82