polski | english | logowanie
Array|Array|Array|Array|Array|Array

2015; 21, 1: 1-50

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Szanowni Czytelnicy

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer czasopisma „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolic Diseases”. Jest to rok dla nas wszystkich szczególny,obfitujący w liczne, istotne dla nas spotkania naukowe, m.in. Ogólnopolski Zjazd Pediatrów we Wrocławiu, Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Zawierciu, Post ISPAD Sympozjum w Warszawie, Pediatryczna Akademia Diabetologii w Słoku, Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwo Diabetologicznego we Wrocławiu i wiele innych. W wymienionych spotkaniach Koleżanki i Koledzy uczestniczyć będą bardzo aktywnie, przedstawiając bardzo ciekawe prace, a niejednokrotnie będąc ich organizatorami.

W ciągu całego okresu wydawania naszego czasopisma staramy się podnosić poziom naukowy publikowanych prac,dążymy do uzyskania Impact Factor.

Pragniemy podkreślić, że o poziom naukowy dba grono Recenzentów, którym chcielibyśmy podziękować za zaangażowanie, rzetelność w ocenie otrzymywanych manuskryptów.

Przechodząc do omówienia prac zawartych w obecnym numerze, pragniemy zaznaczyć, że prace, jak zwykle, dotyczą aktualnych, ważnych problemów. Trzy prace przesłane zostały w języku angielskim.

W wymienionym numerze zamieszczone są trzy prace oryginalne, z których na wyróżnienie zasługuje: Birth weight of newborns and health behaviour. Pozostałe dwie prace dotyczą stanu zdrowia u dzieci z uzdrowiska oraz żywienia dzieci 10–12-letnich.

Dwie prace poglądowe dotyczą wciąż aktualnych problemów zespołu metabolicznego u młodzieży oraz genetycznie uwarunkowanej dyslipidemii. Interesujący jest również opis przypadku genetycznie uwarunkowanego hiperinsulinizmu.

Zachęcamy do ciekawej, aktualnej lektury.

Prof. dr hab. Renata Wąsikowa
Redaktor Naczelny
Dr hab. Ewa Barg
Sekretarz Redakcji

Praca oryginalna

Masa urodzeniowa noworodków a zachowania zdrowotne i wskaźniki hematologiczne kobiet w ciąży – wyniki badań wstępnych

Edyta Suliga, Olga Adamczyk-Gruszka

czytaj więcej   czytaj PDF

Czy dzieci z uzdrowiska są zdrowe? Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży z Kudowy-Zdroju

Joanna Połubok, Aleksandra Gonera, Jakub Ubysz, Maria Wójcik, Marta Kozicka, Ewa Barg

czytaj więcej   czytaj PDF

Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 10–12 lat na terenie miasta Olsztyna

Joanna Hałacz, Małgorzata Warechowska

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca poglądowa

Zespół metaboliczny wśród młodych pacjentów

Ewa Otto-Buczkowska, Marek Dryżałowski

czytaj więcej   czytaj PDF

Polimorfizm genowy a dyslipidemie

Magdalena Czajka, Patrycja Rachubik, Justyna Rzeszutek, Magdalena Matysiak, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca kazuistyczna

Wrodzony hiperinsulinizm: przebieg i następstwa – opis przypadku

Aleksandra Gonera, Marta Buraczewska, Maciej Borowiec, Ewa Barg

czytaj więcej   czytaj PDF

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1) – budowa i rola w organizm ...

Grzyby drożdżopodobne w układzie pokarmowym u dzieci i młodzieży cho ...

Polimorfizmy w promotorze P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzra ...

Insulinooporność u dzieci ...

Zastosowanie metabolomiki w medycynie – wybrane przykłady dotyczące ...

Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego

2018; 24, 2: 51-110
2018; 24, 1: 1-50
2017; 23, 4: 169-222
2017; 23, 3: 117-168
2017; 23, 2: 59-116
2017; 23, 1: 1-58
2016; 22, 4: 133-180
2016; 22, 3: 81-132
2016; 22, 2: 43-79
2016; 22, 1: 1-42
2015; 21, 4: 149-191
2015; 21, 3: 97-148
2015; 21, 2: 51-96
2015; 21, 1: 1-50
2014; 20, 4: 131-182
2014; 20, 3: 83-130
2014; 20, 2: 35-82