polski | english | logowanie
Array|Array|Array|Array|Array|Array

2014; 20, 4: 131-182

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Przedstawiamy Państwu czwarty numer naszego czasopisma, zawierający trzy prace oryginalne, dwie prace poglądowe oraz jedno bardzo ciekawe, pochodzące z ośrodka zagranicznego doniesienie kazuistyczne.
Wszystkie prace dotyczą bardzo istotnych, aktualnych zagadnień, zawierają nowe dane i poszerzają wiedzę z zakresu omawianych problemów. W opracowaniu z Poznania autorzy omówili wyniki własnych badań dotyczących polimorfizmu w promotorze P1 w genie IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzrastania.
W drugiej pracy oryginalnej, również z Poznania, przedstawiono 30-letnie obserwacje dotyczące występowania przewlekłych powikłań w cukrzycy typu i w zależności od wieku rozpoznania choroby.
W trzeciej pracy, z Krakowa, przedstawiono wyniki dotyczące zawartości cukru i sacharozy w napojach bezalkoholowych w odniesieniu do zaleceń dietetycznych u dzieci.
W jednej z prac poglądowych, z Wrocławia, omówiono bardzo szczegółowo budowę i rolę insulinopodobnego czynnika wzrostowego w organizmie człowieka. W kolejnej pracy z Gdańska, autorzy omawiają rolę grzybów drożdżopodobnych w układzie pokarmowym u dzieci z cukrzycą typu 1.
Pochodzący z ośrodka zagranicznego opis przypadku dotyczy odpowiedzi na leczenie niskimi dawkami indometacyny u dwójki dzieci z nerkopochodną moczówką.

Mamy nadzieję że i ten numer przeczytają Państwo z dużym zainteresowaniem.

                                                                                     Redaktor Naczelny
                                                                                     Prof. dr hab. Renata Wąsikowa
                                                                                     Sekretarz Redakcji
                                                                                     Dr hab. Ewa Barg

Praca oryginalna

Polimorfizmy w promotorze P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzrastania

Justyna K. Broniarczyk, Andrzej Kędzia, Witold Nowak, Łukasz Kościński, Mikołaj Lewandowski, Anna Goździcka-Józefiak

czytaj więcej   czytaj PDF

Częstość występowania przewlekłych powikłań w zależności od wieku rozpoznania cukrzycy typu 1 u chorych z ponad 30-letnim wywiadem choroby

Dorota Pisarczyk-Wiza, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Stanisław Piłaciński, Magdalena Milcarek, Bogna Wierusz-Wysocka

czytaj więcej   czytaj PDF

Zawartość cukrów prostych i sacharozy w napojach bezalkoholowych a zalecenia dietetyczne dla dzieci i młodzieży

Maciej Bilek, Maria Rybakowa

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca poglądowa

Insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1) – budowa i rola w organizmie człowieka

Alicja Filus, Zygmunt Zdrojewicz

czytaj więcej   czytaj PDF

Grzyby drożdżopodobne w układzie pokarmowym u dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1

Beata Kowalewska, Małgorzata Kawko, Katarzyna Zorena, Małgorzata Myśliwiec

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca kazuistyczna

Odpowiedź na leczenie małą dawką indometacyny u dzieci z moczówką nerkową

Devi Dayal, Savita Verma Attri, Anil Kumar Bhalla, Rakesh Kumar

czytaj więcej   czytaj PDF

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1) – budowa i rola w organizm ...

Grzyby drożdżopodobne w układzie pokarmowym u dzieci i młodzieży cho ...

Polimorfizmy w promotorze P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzra ...

Insulinooporność u dzieci ...

Zastosowanie metabolomiki w medycynie – wybrane przykłady dotyczące ...

Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego

2018; 24, 2: 51-110
2018; 24, 1: 1-50
2017; 23, 4: 169-222
2017; 23, 3: 117-168
2017; 23, 2: 59-116
2017; 23, 1: 1-58
2016; 22, 4: 133-180
2016; 22, 3: 81-132
2016; 22, 2: 43-79
2016; 22, 1: 1-42
2015; 21, 4: 149-191
2015; 21, 3: 97-148
2015; 21, 2: 51-96
2015; 21, 1: 1-50
2014; 20, 4: 131-182
2014; 20, 3: 83-130
2014; 20, 2: 35-82