polski | english | logowanie
Array|Array|Array|Array|Array|Array

2018; 24, 1: 1-50

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku, 2018, numer naszego czasopisma „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism”. Z wielką przyjemnością chcemy podkreślić, że otrzymujemy stale zawiadomienia o cytowaniu naszych publikacji nie tylko przez autorów w kraju, lecz także zagranicznych.

W aktualnym numerze, Autorzy ze Szczecina porównali wyrównanie metaboliczne młodzieży i młodych dorosłych leczonych za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny. Wyniki przeprowadzonych badań, wskazujące na gorsze wyrównanie metaboliczne nastolatków, potwierdzają ogólnoświatowy trend w tym temacie. Nastolatek z cukrzycą typu 1 to pacjent niezwykle trudny.

W pracy pochodzącej ze Śląska Autorzy przyjrzeli się systemowi monitorowania glikemii przez skanowanie Free Style Libre, coraz chętniej i częściej używanego przez młodych pacjentów z cukrzycą. Swoje badania przeprowadzili w czasie wakacyjnego obozu. Większość badanych oceniła pozytywnie współpracę z systemem, a dobre wyniki porównania systemu Libre z glukometrami potwierdziły przydatność tego sposobu monitorowania glikemii.

Trzecia praca oryginalna w aktualnym numerze porusza bardzo ważny i aktualny temat – zaburzeń odżywiania u młodzieży. W dużej grupie badanych z aglomeracji śląskiej Autorzy wykazali, że otyłość i nadwaga występuje w dużym odsetku nastoletnich dziewcząt, ale częsty jest również niedobór masy ciała. Obserwuje się u dziewcząt skłonność do utrzymywania się nieprawidłowości w zakresie stanu odżywienia.

W pracy poglądowej przygotowanej przez Autorów niemieckich, a przetłumaczonej przez naszą Redaktor Honorową Prof. Renatę Wąsikową przedstawiamy krótką historię światowej diabetologii, przegląd 14 wybitnych światowych Uczonych, których dokonania zmieniały oblicze cukrzycy na przestrzeni blisko 500 lat. W grupie tej jest dwóch Profesorów, którzy pracowali w Uniwersytecie Wrocławskim na początku XX wieku.

Problemy zespołu policystycznych jajników, współistniejących zaburzeń metabolicznych, możliwe próby terapii niefarmakologicznej i farmakologicznej przybliżyli nam Koledzy ze Śląska.

Autorzy z Wrocławia przedstawiają nową cząsteczkę – chemerynę, która mogłaby stanowić wczesny marker predykcyjny zaburzeń metabolicznych towarzyszących otyłości, zwłaszcza brzusznej, także w populacji rozwojowej.

Zachęcamy, nie tylko lektury ciekawych artykułów, ale do aktywnej współpracy poprzez nadsyłanie manuskryptów, listów do redakcji i komentarzy na tematy podejmowane w naszym czasopiśmie.

Serdecznie dziękujemy Autorom za przysyłane prace, Recenzentom za trud włożony w ocenę manuskryptów.

Wierzymy, że dzięki Państwa zainteresowaniu i zaangażowaniu w kolejnym, 2018 roku, czasopismo utrzyma wysoki poziom merytoryczny, pozyska nowych Czytelników, Autorów i Recenzentów prac.

Zapraszamy do dalszej współpracy.

Prof. dr hab. Renata Wąsikowa – Redaktor Honorowy

dr hab. Ewa Barg, prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska – Redaktorzy Naczelni
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism

Praca oryginalna

Ocena wyrównania cukrzycy u starszej młodzieży i młodych dorosłych z cukrzycą typu 1 leczonych przy pomocy pomp insulinowych

Aneta Bielińska, Agnieszka Niemiec, Marta Bryśkiewicz, Krystyna Wójcik, Liliana Majkowska

czytaj więcej   czytaj PDF

Przydatność systemu Flash FreeStyle Libre w kontroli glikemii u dzieci z cukrzycą typu 1 podczas obozu letniego

Grażyna Deja, Małgorzata Kłeczek, Miron Chumięcki, Alina Strzała-Kłeczek, Rafał Deja, Przemysława Jarosz-Chobot

czytaj więcej   czytaj PDF

Rozpowszechnienie niedowagi i otyłości u nastolatek w wybranej populacji aglomeracji śląskiej

Wojciech Pałasz, Karolina Ziora-Jakutowicz, Joanna Oświęcimska, Piotr Gorczyca, Katarzyna Ziora

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca poglądowa

„Mądre głowy” – wybitni diabetolodzy – historia diabetologii światowej. Krótka charakterystyka uczonych

Heinz Schneider, Bernd Wegner

czytaj więcej   czytaj PDF

Zespół policystycznych jajników (PCOS) i towarzyszące mu zaburzenia homeostazy glukozy u dziewczynek w okresie pokwitania

Ewa Otto-Buczkowska, Karolina Grzyb, Natalia Jainta

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca kazuistyczna

Chemeryna (CHEM) jako wczesny marker rozwoju zaburzeń związanychz zespołem metabolicznym

Joanna Roguska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska

czytaj więcej   czytaj PDF

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1) – budowa i rola w organizm ...

Grzyby drożdżopodobne w układzie pokarmowym u dzieci i młodzieży cho ...

Polimorfizmy w promotorze P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzra ...

Insulinooporność u dzieci ...

Zastosowanie metabolomiki w medycynie – wybrane przykłady dotyczące ...

Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego

2018; 24, 2: 51-110
2018; 24, 1: 1-50
2017; 23, 4: 169-222
2017; 23, 3: 117-168
2017; 23, 2: 59-116
2017; 23, 1: 1-58
2016; 22, 4: 133-180
2016; 22, 3: 81-132
2016; 22, 2: 43-79
2016; 22, 1: 1-42
2015; 21, 4: 149-191
2015; 21, 3: 97-148
2015; 21, 2: 51-96
2015; 21, 1: 1-50
2014; 20, 4: 131-182
2014; 20, 3: 83-130
2014; 20, 2: 35-82