polski | english | logowanie
Array|Array|Array|Array|Array|Array

2017; 23, 4: 169-222

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Szanowni Czytelnicy,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce czwarty, ostatni numer 2017. Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że język angielski staje się podstawowym językiem publikacji w naszym czasopiśmie, a w tym numerze również publikujemy pracę pochodzącą spoza Polski. Zachęcamy ponownie do nadsyłania manuskryptów w wersji anglojęzycznej.

W bieżącym numerze w pracy eksperymentalnej Autorzy z Wrocławia zwracają uwagę na możliwe znaczenie zaburzeń metabolizmu glukozy, zwłaszcza hiperglikemii, dla rozwoju chorób otępiennych. Coraz większy udział w ich powstawaniu przypisuje się ponadfizjologicznemu stężeniu insuliny i insulinooporności tkanki mózgowej. Wyniki eksperymentu są szczególnie ważne w opracowaniu modelu badań do testowania substancji o działaniu hipoglikemicznym, hipoinsulinemicznym i neuroprotekcyjnym. W pracy pochodzącej z Ukrainy wykazano dużą częstość nadwagi i otyłości oraz towarzyszącego im nadciśnienia tętniczego wśród ukraińskich nastolatków. Ośrodek z Gdańska prezentuje pracę dotyczącą oceny wiedzy nastolatek z cukrzycą typu 1 na temat wpływu złej kontroli metabolicznej cukrzycy na przebieg ciąży i rozwój płodu. Pomimo stałej opieki diabetologicznej poziom wiedzy nastolatek z cukrzycą typu 1 odnośnie do powikłań hiperglikemii w ciąży jest niewystarczający. Publikujemy dwie ciekawe prace poglądowe poruszające aktualne tematy: wpływu leczenia onkologicznego w okresie młodzieńczym na zmiany kostne oraz zespołu policystycznych jajników u nastolatek. Zespół ze Szczecina przedstawił rzadki przypadek zespołu oporności na hormony tarczycy, znanego jako zespół Refetoffa. Koledzy z Poznania opisują pacjenta i próbują odpowiedzieć na pytanie, czy wzrost bez IGF1 jest możliwy.

Serdecznie dziękujemy Autorom za przysyłane prace, Recenzentom za trud włożony w ocenę manuskryptów.

Wierzymy, że dzięki Państwa zainteresowaniu i zaangażowaniu w kolejnym 2018 roku czasopismo utrzyma wysoki poziom merytoryczny, pozyska nowych czytelników, autorów i recenzentów prac. Zapraszamy do dalszej współpracy. Zachęcamy do lektury.

prof. dr hab. Renata Wąsikowa
Redaktor Honorowy

dr hab. Ewa Barg, prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska
Redaktorzy Naczelni Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism

Praca oryginalna

Niekorzystny wpływ zaburzeń glikemii oraz insulinemii na modelowe komórki PC12 – doniesienie wstępne

Anna Rorbach-Dolata, Agnieszka Piwowar

czytaj więcej   czytaj PDF

Epidemiologiczne aspekty otyłości i nadciśnienia u dzieci szkolnych w Zachodniej Ukrainie

Halyna Pavlyshyn, Victoriya Furdela, Tetyana Kovalchuk, Nataliya Haliyash, Nataliya Luchyshyn

czytaj więcej   czytaj PDF

Ocena wiedzy nastolatek z cukrzycą typu 1 na temat wpływu złej kontroli metabolicznej cukrzycy na przebieg ciąży i rozwój płodu

Anna Wołoszyn-Durkiewicz, Magdalena Żalińska, Agnieszka Brandt, Małgorzata Myśliwiec, Maja Ściesińska, Joanna Kuhn

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca poglądowa

Wpływ terapii onkologicznej na zaburzenia w układzie kostnym

Anna Wysoczańska, Aleksandra Ślęzak, Ewa Barg

czytaj więcej   czytaj PDF

Zaburzenia metaboliczne w zespole policystycznych jajników

Beata Wikiera, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Julita Nocoń-Bohusz, Anna Noczyńska

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca kazuistyczna

Zespół oporności na hormony tarczycy – doświadczenia własne

Tomasz Jackowski, Elżbieta Petriczko, Anita Horodnicka-Józwa, Mieczysław Walczak

czytaj więcej   czytaj PDF

Czy wzrost bez udziału IGF1 jest możliwy? Opis przypadku

Maciej Flader, Dominika Zalas, Marek Niedziela

czytaj więcej   czytaj PDF

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1) – budowa i rola w organizm ...

Grzyby drożdżopodobne w układzie pokarmowym u dzieci i młodzieży cho ...

Polimorfizmy w promotorze P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzra ...

Insulinooporność u dzieci ...

Zastosowanie metabolomiki w medycynie – wybrane przykłady dotyczące ...

Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego

2018; 24, 2: 51-110
2018; 24, 1: 1-50
2017; 23, 4: 169-222
2017; 23, 3: 117-168
2017; 23, 2: 59-116
2017; 23, 1: 1-58
2016; 22, 4: 133-180
2016; 22, 3: 81-132
2016; 22, 2: 43-79
2016; 22, 1: 1-42
2015; 21, 4: 149-191
2015; 21, 3: 97-148
2015; 21, 2: 51-96
2015; 21, 1: 1-50
2014; 20, 4: 131-182
2014; 20, 3: 83-130
2014; 20, 2: 35-82