polski | english | logowanie
Array|Array|Array|Array|Array|Array

2016; 22, 4: 133-180

Drogie Koleżanki, Koledzy,
Drodzy Czytelnicy,

Przedstawiamy Państwu kolejny czwarty w roku 2016 numer naszego czasopisma. Cieszy nas, że autorzy spoza Polski dostrzegają nasze czasopismo, czego dowodem jest przysyłanie prac do publikacji oraz wzrost cytowań.
Autorzy z Uniwersytetu w Cleveland (USA) opisali 20-letnią pacjentkę z mukolipidozą typu II, schorzeniem rzadko występującym, powodującym znaczne problemy zdrowotne, skrócenie życia, zwykle do pierwszej dekady. Koledzy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oceniali wybrane parametry gospodarki lipidowej u dzieci urodzonych z ciąży powikłanej cukrzycą ciążową (GDM), stwierdzając, że mogą one wykazywać zwiększone ryzyko zaburzeń lipidowych oraz wynikających z nich powikłań sercowo-naczyniowych, szczególnie gdy występuje u nich nadwaga lub otyłość. Brak aktywności fizycznej sprzyja nadwadze/otyłości, ale także występowaniu wad postawy, co stwierdzili autorzy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Przeglądu literatury na temat zespołu policystycznych jajników i cukrzycy 1 typu dokonali autorzy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wskazując na konieczność wczesnej diagnostyki w kierunku współistnienia tych chorób, szybkiej interwencji terapeutycznej, ale również zwrócili uwagę na potrzebę ujednolicenia kryteriów rozpoznania tego zespołu w okresie młodzieńczym. Wykorzystanie osobistej pompy insulinowej w czasie żywienia parenteralnego z powodu krwiaka śródściennego u pacjenta z cukrzycą 1 typu opisał zespół z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Współistnienie choroby Gravesa-Basedowa i somatotropinowej niedoczynności przysadki u nastoletniej dziewczynki przedstawił zespół z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Dziękując, zapraszamy do dalszej współpracy. Od Państwa przysyłających swoje prace oraz od pracy Recenzentów zależy ocena naszego czasopisma w rankingach. Jesteśmy przekonane, że znajdzie to odzwierciedlenie w wyższej ocenie.

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Renata Wąsikowa
Sekretarz Redakcji
Dr hab. Ewa Barg

Praca oryginalna

Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci urodzonych z ciąży powikłanej cukrzycą ciążową (GDM)

Małgorzata Wilk, Anita Horodnicka-Józwa, Piotr Molęda, Elżbieta Petriczko, Krzysztof Safranow, Mieczysław Walczak

czytaj więcej   czytaj PDF

Postawa ciała u otyłych dzieci – związek z aktywnością fizyczną

Anna Brzęk, Jacek Sołtys, Weronika Gallert-Kopyto, Katarzyna Gwizdek, Ryszard Plinta

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca poglądowa

Zespół policystycznych jajników a cukrzyca typu 1 u dorosłych i nastoletnich kobiet

Ada Przygocka-Pieniążek, Małgorzata Myśliwiec, Katarzyna Korzeniowska

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca kazuistyczna

Mieśniowoszkieletowa/radiologiczna manifestacja mukolipidozy II (choroba komórkowa typu I w późnym okresie młodzieńczym/wczesnym dorosłym

Ali Gholamrezanezhad, Dayna Weinert, Christos Kosmas, Peter Young, Mark Robbin

czytaj więcej   czytaj PDF

Insulinoterapia w żywieniu pozajelitowym u chłopca z cukrzycą typu 1 po gastroskopii powikłanej wystąpieniem krwiaka śródściennego dwunastnicy – opis przypadku

Anna Ramotowska, Lidia Groele, Aleksandra Mytyk, Aleksandra Banaszkiewicz, Agnieszka Szypowska

czytaj więcej   czytaj PDF

Współistnienie dwóch niezależnych jednostek chorobowych – choroby Gravesa-Basedowa i somatotropinowej niedoczynności przysadki u 13-letniej pacjentki

Maria Klatka, Katarzyna Kozyra, Agnieszka Pola, Izabela Rysz

czytaj więcej   czytaj PDF

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1) – budowa i rola w organizm ...

Grzyby drożdżopodobne w układzie pokarmowym u dzieci i młodzieży cho ...

Polimorfizmy w promotorze P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzra ...

Insulinooporność u dzieci ...

Zastosowanie metabolomiki w medycynie – wybrane przykłady dotyczące ...

Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego

2018; 24, 2: 51-110
2018; 24, 1: 1-50
2017; 23, 4: 169-222
2017; 23, 3: 117-168
2017; 23, 2: 59-116
2017; 23, 1: 1-58
2016; 22, 4: 133-180
2016; 22, 3: 81-132
2016; 22, 2: 43-79
2016; 22, 1: 1-42
2015; 21, 4: 149-191
2015; 21, 3: 97-148
2015; 21, 2: 51-96
2015; 21, 1: 1-50
2014; 20, 4: 131-182
2014; 20, 3: 83-130
2014; 20, 2: 35-82