polski | english | logowanie
Array|Array|Array|Array|Array|Array

2014; 20, 2: 35-82

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Otrzymują Państwo drugi w tym roku numer naszego czasopisma. Jak zwykle jest bardzo ciekawy i zawiera istotne doniesienia. Jedna z prac oryginalnych, bardzo ciekawe doniesienie wstępne z ośrodka szczecińskiego, dotyczy oceny wybranych parametrów antropometrycznych u dzieci urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą ciążową. Druga praca oryginalna pochodzi z Białegostoku i porusza wciąż aktualne zagadnienie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u dzieci z cukrzycą typu 1. W trzech pracach poglądowych pochodzących z Wrocławia, Gliwic i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego autorzy omawiają różne, żywo dyskutowane obecnie problemy: zastosowania metabolomiki w medycynie, przydatności oznaczania peptydu C w diabetologii oraz czynników ryzyka sercowo-metabolicznego w zespole Turnera. Pochodzący z ośrodka poznańskiego opis przypadku dotyczy leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu dziecka z cukrzycą typu 1 i zespołem Turnera.

Wszystkie prace zamieszczone w numerze są na wysokim poziomie merytorycznym – zawierają nowe dane, poszerzają wiedzę z zakresu omawianych problemów. Życzymy Państwu przyjemnej lektury!

                                                                                                       Redaktor Naczelny
                                                                                                       Prof. dr hab. Renata Wąsikowa
                                                                                                       Sekretarz
                                                                                                       Dr hab. Ewa Barg

Praca oryginalna

Ocena wybranych parametrów antropometrycznych u dzieci urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą ciążową – doniesienie wstępne

Małgorzata Wilk, Anita Horodnicka-Józwa, Piotr Molęda, Elżbieta Petriczko, Przemysław Ciechanowski, Krzysztof Safranow, Mieczysław Walczak

czytaj więcej   czytaj PDF

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u dzieci z cukrzycą typu 1 w latach 2000–2010 na terenie województwa podlaskiego

Agnieszka Polkowska, Barbara Głowińska--Olszewska, Monika Tobiaszewska, Artur Bossowski

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca poglądowa

Zastosowanie metabolomiki w medycynie – wybrane przykłady dotyczące chorób onkologicznych i metabolicznych

Dominika Zimny, Marta Szatkowska, Joanna Połubok, Julian Maciaszek, Mikołaj Machaj, Ewa Barg

czytaj więcej   czytaj PDF

Przydatność oznaczania peptydu C w diabetologii

Ewa Otto-Buczkowska

czytaj więcej   czytaj PDF

Czynniki ryzyka sercowo-metabolicznego w zespole Turnera

Aneta Gawlik, Joanna Gieburowska, Ewa Małecka-Tendera

czytaj więcej   czytaj PDF

Praca kazuistyczna

Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu dziewczynki z zespołem Turnera i cukrzycą typu 1 – opis przypadku

Monika Obara-Moszynska, Magdalena Banaszak, Marek Niedziela

czytaj więcej   czytaj PDF

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1) – budowa i rola w organizm ...

Grzyby drożdżopodobne w układzie pokarmowym u dzieci i młodzieży cho ...

Polimorfizmy w promotorze P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzra ...

Insulinooporność u dzieci ...

Zastosowanie metabolomiki w medycynie – wybrane przykłady dotyczące ...

Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego

2018; 24, 2: 51-110
2018; 24, 1: 1-50
2017; 23, 4: 169-222
2017; 23, 3: 117-168
2017; 23, 2: 59-116
2017; 23, 1: 1-58
2016; 22, 4: 133-180
2016; 22, 3: 81-132
2016; 22, 2: 43-79
2016; 22, 1: 1-42
2015; 21, 4: 149-191
2015; 21, 3: 97-148
2015; 21, 2: 51-96
2015; 21, 1: 1-50
2014; 20, 4: 131-182
2014; 20, 3: 83-130
2014; 20, 2: 35-82